The beuty of our true selves

Människan är självutnämnd envåldshärskare på jorden och samtidigt ägare av densamma. Vi anser att vår intelligens ger oss rätten att ställa oss över andra varelser och värderar våra egna liv högre än en lägre stående livsform.
 
Vi tycker att djur är dumma och tror inte att de kan ha känslor. Vi är trångsynta och har lika svårt att tänka oss en annan form av känslor än de vi förnimmer som vi skulle ha att se en fjärde dimension.
 
Som en parasit lever av sin värds kropp skövlar vi skogar och utvinner naturtillgångar som vore det vår gudsskänkta rätt. Som ett virus muterar celler i en infekterad kropp injicerar vi sjukdomar i djur för att ta fram ett skydd för oss själva. Vi testar kosmetika på djur, smetar maskara i ögonen på dem för att se om det skulle kunna vara farligt för oss.
 
Vi är så många att djuruppfödning är något av det vidrigaste som kan tänkas. Hundratusentals, kanske miljontals, kycklingar och höns som vadar och drunknar i sin egen avföring i en och samma anläggning. En smutsig industri som tagen direkt ur en skräckfilm. Vi transporterar djur i överfulla transporter över sträckor och i temperaturer som är långt över det tillåtna.
 
Vi bränner och skövlar vår egen trädgård, vårt eget hem. Vi utrotar oräkneliga arter, djur och organismer som är beståndsdelar i ett ekosystem uppbyggt genom hundratals miljoner år av evolution. Vi är som en pest som inte visar någon nåd.
 
Vårt avancerade sätt att tänka gör oss beräknande på ett helt unikt sätt. Vår skeva världsbild gör oss giriga och får oss att föra krig och försätta miljontals människor i skräck och lidande, bara för att "mycket vill ha mer".
 
Vi dödar och förföljer varandra för att vi har olika uppfattning om saker, för att någon tror på Allah och en annan på Jesus eller Buddha. Vi dödar varandra för att vi är svartsjuka. Vi dödar varandra för "heder". Vi dödar varandra för att vi är fulla och arga och inte blev insläppta på krogen.
 
Vi hatar varandra för hudfärg, politisk inriktning, sexuell läggning och behandlar oliktänkande som pestbärare. Vi manipulerar varandra och sprider falska rykten av rent djävulskap.
 
Vår intelligens gav upphov till den industriella revolutionen, en revolution som slutgiltigt banade vägen för människans storskaliga erövring av världen. Vi bygger fabriker som förpestar vår luft med farliga gaser, vi bygger transportmedel för enskilda personer som ska kunna gå i allt högre hastigheter medan hastigheten på vägarna blir lägre och lägre i och med att produktionen överstiger vår egen anpassningsförmåga.
 
Genom allt detta har vi mage att stolt slå oss själva över bröstet och tycka att vi är överlägsna på alla tänkbara sätt och vis.

Bloggdesign|Dessan